Marina ima 15 uređenih gatova sa 705 vezova s priključkom za struju i vodu, dovoljno mjesta na kopnu za servis i održavanje plovila.

priključak struje 16 A, 32 A (monofazni i trofazni), 63 A-trofazni (ukupno 850 priključaka)
priključak vode 4-5 bari (ukupno 270 priključaka)
parking mjesta za 700 osobnih automobila
 
Na svakom ormariću, koji se nalazi na gatu svakih 19 m, ugrađeno je šest priključaka za električnu energiju, jedno rasvjetno tjelo i dvije slavine za vodu. Električni ormarići su europskih standarda. Marina Kornati proteže se na 91.912 m2 morske površine (akvatorija) i 39.688 m2 kopnene površine, a sastoji se od  tri akvatorija:
 
Centralni akvatorij (435)
Zapadni akvatorij (190)
Južni akvatorij (80)
 
Širina ulaza u marinu je 40 m, a najveća dubina – gaz je do 6,50 m.
 
Sanitarni blokovi sa tuševima nalaze se u svakom od akvatoriija.
 
Gatovi su čuvani 24 sata na dan.
 
Potrošnja vode i struje uračunata je u cijenu veza.