BORAVIŠNA PRISTOJBA

Na temelju članka 16. i članka 20. stavka 7. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09 – ispravak i 30/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela
 
UREDBU
 
O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2019. GODINU
 
Članak 5.
 
Prema novom Zakonu o boravišnoj pristojbi, paušal boravišne pristojbe plaćaju vlasnici ili korisnici plovila (nautičari) za sebe i sve osobe koje noće i borave na plovilu, ukoliko je plovilo duže od 5 metara s ugrađenim ležajevima.
Plaćeni paušal pokriva boravak na plovilu duž cijele hrvatske obale.
Paušalni iznos boravišne pristojbe nautičari mogu platiti za različito vremensko razdoblje, u prostorima lučke kapetanije, odnosno ispostave lučke kapetanije.
Nautičarima koji paušalni iznos boravišne pristojbe plaćaju prvi puta izdaje se vinjeta i račun za određeno vremensko razdoblje, a za drugi i svaki slijedeći puta izdaje se samo račun za novo vremensko razdoblje.
Račun o plaćenoj boravišnoj pristojbi se uvijek mora nalaziti na plovilu.
Gostima koji unajmljuju plovilo, boravišnu pristojbu naplaćuje charter-tvrtka u polaznoj luci za svo vrijeme trajanja najma i za sve osobe na plovilu.
Paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se prema duljini plovila.
 
P e r i o d 5-9 m 9-12 m 12-15 m 15-20 m >20 m
do 8 dana 210 kn 350 kn 490 kn 560 kn 700 kn
do 15 dana 360 kn 600 kn 840 kn 960 kn 1.200 kn
do 30 dana 600 kn 1.000 kn 1.400 kn 1.600 kn 2.000 kn
do 90 dana 1.410 kn 2.350 kn 3.290 kn 3.760 kn 4.700 kn
do 1 godine 1.800 kn 3.000 kn 4.200 kn 4.800 kn 6.000 kn