Upitnik se ispunjava na način da ocjenite svaku od navedenih kategorija ocjenama od 1 do 5, gdje 1 predstavlja najlošiju, a 5 najbolju ocjenu

Vaše primjedbe, sugestije i pohvale

Vaše informacije

Hvala što ste izdvojili svoje vrijeme ispunjavajući ovaj upitnik! Sve informacije prikupljene kroz upitnik koristiti će se za interne potrebe.