Ugovor o korištenju veza je usluga korištenja stalnog veza u Marini i to u moru ili na kopnu, za razdoblje od najmanje šest mjeseci.

Marina određuje stalni vez za pojedino plovilo sukladno namjeni, tipu, dužini i širini plovila, a po Ugovoru o korištenju veza plovilo može premjestiti na drugi odgovarajući vez.

Sve cijene  određene su temeljem dužine i širine plovila.

Dužina plovila se utvrđuje po izrazu "preko svega" neovisno o navodu dužine u plovidbenoj dozvoli/ upisnom listu jahte/ certifikatu plovila. Dužinu utvrđuje marina Kornati sama ili sa korisnikom plovila.

Prije zaključenja Ugovora o korištenju veza, korisnik/ vlasnik plovila dužan je marini predati kopije:
 1. Dokumenta plovila kojim dokazuje vlasništvo (plovidbenu dozvolu/ upisni list jahte/ certifikat plovila) ili drugi  naslov koji ga ovlašćuje na posjed plovila
 2. Kopiju police osiguranja za plovilo
 3. Kopiju putovnice ili osobne iskaznice fizičke osobe korisnika plovila
 4. Potvrde o plaćenoj boravišnoj pristojbi / naknadi za sigurnost plovidbe

Ugovorni vez uključuje:
 • vez u moru ili na kopnu,
 • korištenje sanitarija,
 • uobičajenu potrošnju struje (16A) i vode,
 • nadzor veza
 • parkiranje jednog automobila.
Sklapanjem Ugovora o korištenju veza u marini Kornati ostvarujete pravo popusta u objektima  Ilirije d.d.:
 • smještaj u hotelu Ilirija ****, Kornati *** , Adriatic ***, Donat***   - 10%
 • usluge Wellnes &Beauty Centra Salvia -15%
 • korištenje usluga Tenis Centra „Ilirija“ -10 %
 • A la carte restorani:  marina Kornati , camp Soline , hotel Kornati , hotel Ilirija , hotel
 • Adriatic  i restoran Arsenal –Zadar  -10%
 • GRATIS Internet –marina Kornati