Ugovor o korištenju veza je usluga korištenja stalnog veza u Marini i to u moru ili na kopnu, za razdoblje od najmanje šest mjeseci.

Marina određuje stalni vez za pojedino plovilo sukladno namjeni, tipu, dužini i širini plovila, a po Ugovoru o korištenju veza plovilo može premjestiti na drugi odgovarajući vez.

Sve cijene  određene su temeljem dužine i širine plovila.

Dužina plovila se utvrđuje po izrazu "preko svega" neovisno o navodu dužine u plovidbenoj dozvoli/ upisnom listu jahte/ certifikatu plovila. Dužinu utvrđuje marina Kornati sama ili sa korisnikom plovila.

Prije zaključenja Ugovora o korištenju veza, korisnik/ vlasnik plovila dužan je marini predati kopije:
 1. Dokumenta plovila kojim dokazuje vlasništvo (plovidbenu dozvolu/ upisni list jahte/ certifikat plovila) ili drugi  naslov koji ga ovlašćuje na posjed plovila
 2. Kopiju police osiguranja za plovilo
 3. Na uvid putovnicu ili osobnu iskaznicu fizičke osobe korisnika plovila
 4. Potvrde o plaćenoj boravišnoj pristojbi / naknadi za sigurnost plovidbe

Ugovorni vez uključuje:
 • vez u moru ili na kopnu,
 • korištenje sanitarija,
 • uobičajenu potrošnju struje (16A) i vode,
 • nadzor veza
 • parkiranje jednog automobila.

Napomene: Korisnik se obvezuje Iliriji d.d. ostaviti rezervne ključeve plovila koji se mogu koristiti samo u iznimnim slučajevima kao što su uklanjanje plovila radi eventualne prijeteće štete plovilu ili tuđoj imovini ili osobama.
Korisnik može po izričitom pisanom ovlaštenju, te uz Suglasnost Ilirije d.d. odobriti preuzimanje ključeva plovila osobama ili serviserima koje imaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj za djelatnost koju bi obavljali na plovilu.

Sklapanjem Ugovora o korištenju veza u marini Kornati ostvarujete pravo popusta u objektima  Ilirije d.d.:
 • smještaj u hotelu Ilirija ****, Kornati *** , Adriatic ***, Donat***
 • usluge Wellnes &Beauty Centra Salvia
 • korištenje usluga Tenis Centra „Ilirija“ 
 • A la carte restorani:  marina Kornati , camp Soline , hotel Kornati , hotel Ilirija , hotel
 • Adriatic  i restoran Arsenal –Zadar  
 • GRATIS Internet - marina Kornati