U marini Kornati nalazi se servisna zona za popravke, održavanje plovila i suhi vez.

U servisnoj zoni nalazi se istezalište na kojem se vrše usluge dizanja/spuštanja plovila, sa dizalicom od 10 tona i 50 tona nosivosti, a širina navoza je 7 m.

Travel lift od  50 tona služi za prijevoz plovila unutar marine. Dizanje/spuštanje plovila naručuje se radnim nalogom na recepciji marine Kornati, te se obavlja po prethodnim rezervacijama.

Na platou servisne zone nalazi se i odlagalište opasnog otpada. Područje servisne zone izvorište je opasnog otpada (filteri, otpadno ulje, ambalaže boja i ulja....) te je potrebna posebna briga kako marine Kornati tako i svih gostiju koji u marini borave.