Plava zastava za plaže i marine međunarodni je ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je glavni cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Plava je zastava danas u svijetu vrlo cijenjena turistička oznaka koja je sve brojnijim turistima važan orijentir prilikom odabira destinacije.

Od 2004. godine marina Kornati nosioc je Plave zastave.
Više o Plavoj Zastavi na www.lijepa-nasa.hr