Sukladno odredbi čl.6.,1 toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj:130/17) obavještavamo goste marine da pisani prigovor na kvalitetu naših usluga možete dostaviti u pisanom obliku u poslovnim prostorijama, gdje će pisanim putem biti potvrđen primitak prigovora, ili putem niže navedenih adresa:  

1. Recepcija marine: Osobno

2. Adresa: ILIRIJA d.d., Marina Kornati, Tina Ujevića 7, HR-23210 Biograd na Moru 

3. e-mail: info@marinakornati.com

4. tel/fax: +385 (0)23 384 800 / +385(0)23 384 500

Uz pisani prigovor molimo dostavite Vaše ime, prezime i adresu, kako bismo Vam mogli dostaviti pisani odgovor na Vaš prigovor te na taj način utjecati na poboljšanje kvalitete naših usluga. 

Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.