Weather

°C

subota, 20.04.2019.

informacijeInfo: 00385 23 383 800

43° 56' 30" N; 15° 26' 32" E;

Sklapanje ugovora o korištenju veza

 

Ugovor o korištenju veza je usluga korištenja stalnog veza u Marini i to u moru ili na kopnu, za razdoblje od najmanje šest mjeseci. 

Marina određuje stalni vez za pojedino plovilo sukladno namjeni, tipu, dužini i širini plovila, a po Ugovoru o korištenju veza plovilo može premjestiti na drugi odgovarajući vez. 

Sve cijene  određene su temeljem dužine i širine plovila .

Dužina plovila se utvrđuje po izrazu "preko svega" neovisno o navodu dužine u plovidbenoj dozvoli/ upisnom listu jahte/ certifikatu plovila. Dužinu utvrđuje marina Kornati sama ili sa korisnikom plovila. 

 Prije zaključenja Ugovora o korištenju veza, korisnik/ vlasnik plovila dužan je marini predati kopije: 

1.       Dokumenta plovila kojim dokazuje vlasništvo (plovidbenu dozvolu/ upisni list jahte/ certifikat plovila) ili drugi  naslov koji ga ovlašćuje na posjed plovila

2.       Kopiju police osiguranja za plovilo

3.       Kopiju putovnice ili osobne iskaznice fizičke osobe korisnika plovila

4.       Potvrde o plasćenoj boravišnoj pristojbi / naknadi za sigurnost plovidbe

Ugovorni vez uključuje:

-          vez u moru ili na kopnu,

-          korištenje sanitarija,

-          uobičajenu potrošnju struje (16A) i vode,

-          nadzor veza i

-          parkiranje jednog automobila. 

Sklapanjem Ugovora o korištenju veza u marini Kornati ostvarujete pravo popusta u objektima  Ilirije d.d.:

-           smještaj u hotelu Ilirija ****, Kornati *** , Adriatic ***, Donat***   - 10%

-           usluge Wellnes &Beauty Centra Salvia -15%

-           korištenje usluga Tenis Centra „Ilirija“ -10 %

-           A la carte restorani:  marina Kornati , camp Soline , hotel Kornati , hotel Ilirija , hotel         

            Adriatic  i restoran Arsenal –Zadar  -10%

-           GRATIS Internet –marina Kornati